Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Dương, Thanh Ngọc

Khảo nghiệm một số giống lúa chất lượng cao tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình năm 2009 - 2010 Dương Thanh Ngọc - Huế [k.nh.x.b] 2010 - 98tr. Minh họa hình ảnh màu 30cm

Bản đánh máy

Luận văn (Thạc sĩ khoa học nông nghiệp)-- Đại học Nông Lâm Huế

Bao gồm tài liệu tham khảo( Tr. 77 - 79) và phụ lục

Luận văn nghiên cứu khảo nghiệm các giống lúa chất lượng cao so sánh với giống đối chứng HT1 đã được phổ biến trên đồng đất lúa nước của huyện Lệ Thủy. Đánh giá về sinh trưởng, phát triển, chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất lợi, chất lượng, năng suất, hiệu quả kinh tế để đưa vào sản xuất tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và những vùng có điều kiện sinh thái tương tự.


Cây lúa--Giống--Quảng Bình (Việt Nam)--Nghiên cứu

Giống lúa Trồng trọt Khảo nghiệm


Luận văn

NH.TT / 2010/D

Powered by Koha