Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Hải, Liên

Lễ tang của người Raglai cực Nam Trung Bộ Hải Liên; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung ) - Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010 - 142tr. Minh họa: Có một số ảnh màu 21cm.

Đầu trang nhan đề có ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Bìa sau có ghi: Sách Nhà nước tài trợ

Nội dung của cuốn sách này phản ánh nhân sinh quan và thế giới quan của dân tộc Raglai, quan niệm của người Raglai về cõi chết và đất sổng rất khác với nhiều dân tộc khác. Cuốn sách lễ tang của người Raglai đã phản ánh khái quát về người Raglai và người Raglai cực Nam Trung Bộ; Lễ tang của người Raglai Nam; Lễ tang của người Raglai Bắc; Nhận xét về lễ tang của người Raglai; Những giá trị và hạn chế trong lễ tang của người Raglai

9786047000210


Văn hóa dân gian--Việt Nam
Văn học dân gian--Raglai cực Nam Trung Bộ

Văn học Việt Nam Văn hóa dân gian Việt Nam

398.208 999 / L

Powered by Koha