Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Quốc Vượng

Làng nghề - Phố nghề Thăng Long - Hà Nội Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung ) - Hà Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2010 - 465tr. Minh họa: Có một số phụ lục ảnh, tóm tắt nội dung công trình bằng tiếng Anh, tài liệu tham khảo 21cm.

Đầu trang nhan đề có ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Bìa sau có ghi: Sách Nhà nước tài trợ

Nội dung của cuốn sách này đề cập đến các vấn đề như: Thăng Long - Hà Nội đất thiêng của muôn đời. Đôi nét về nghề thủ công Việt Nam như sự ra đời, tiềm năng,thành tựu và sự thăng trầm của nó trong tiến trình lịch sử dân tộc. Nghề, làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội, những làng nghề, những phố nghề Thăn Long - Hà Nội. Nghề thủ công Thăng Long - Hà Nội, thực trạng và nhu cầu phát triển

9786046201489


Văn hóa dân gian--Việt Nam
Nghề truyền thống--Thăng Long - Hà Nội--Việt Nam

Văn học Việt Nam Văn hóa dân gian Việt nam

398.209 597 31 / L

Powered by Koha