Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Triều, Nguyên

Truyện ngụ ngôn Việt Nam ( Chọn lọc và bình giải ) Triều Nguyên; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung ) - Hà Nội Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2010 - 462tr. 21cm.

Đầu trang nhan đề có ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Bìa sau có ghi: Sách Nhà nước tài trợ

Nội dung của cuốn sách này là sưu tập truyện ngụ ngôn vừa nêu kèm việc phân loại, sắp xếp theo các tuyến nhân vật và mô hình truyện, đồng thời cũng là hệ thống bình giải chúng; gồm hai phần: Phần nhân vật đơn tuyến có nhân vật đơn tuyến tính là động vật và nhân vật đơn tuyến tính là người, nhân vật đơn tuyến tính là vật hay người trước sự vật, hiện tượng. Nhân vật song tuyến có: Nhân vật song tuyến tính là động vật, nhân vật song tuyến tính là người, nhân vật song tuyến tính là vật - người ( hay người - vật ), nhân vật song tuyến tính là vật hay người trước sự vật, hiện tượng.

9786046202967


Văn hóa dân gian--Việt Nam
Truyện--Văn học dân gian--Việt Nam

Văn học Việt Nam Văn hóa dân gian Việt Nam Truyện ngụ ngôn

398.27 / TR

Powered by Koha