Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Trí Dõi

Tác phẩm Đặng Hành và Bàn Đại Hội = Tằng S'hị Thênh Piền Tạui Truyện thơ của người Dao ở Thanh Hóa Tằng S'hị Thênh Piền Tạui Trần Trí Dõi, Triệu Phúc Xuân, Triệu Thị Nga; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung ) - Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 2010 - 189tr. Minh họa: Có một số ảnh màu 21cm.

Đầu trang nhan đề có ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Bìa sau có ghi: Sách Nhà nước tài trợ

Nội dung của cuốn sách này bao gồm những phần sau: Giới thiệu đôi nét về người Dao ở Thanh hóa, giới thiệu về tác phẩm " Tằng S'hị thênh Piền Tạ Ụi", đôi nét về ngôn ngữ Dao và việc phiên âm tác phẩm. Văn bản "Tằng S'hi Thênh Piền Tạ Ụi" ( Đặng Hành và Bàn Đại Hội ) có phiên âm tiếng nôm Dao và nguyên bản tiếng nôm Dao

9786045000021


Văn hóa dân gian--Việt Nam
Truyện thơ--Văn học dân gian--Người DaoThanh Hóa ( Việt Nam )

Văn học Viêt Nam Văn học dân gian Việt Nam

398.208 995 978 / T

Powered by Koha