Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lều, Thọ Trình

Cơ học kết cấu Tập 1 Hệ tĩnh định Lều Thọ Trình - Hà Nội Khoa học và Kỹ thuật 1993 - 140tr. hình vẽ 27cm.

Phân tích sự cấu tạo hình học của các hệ phẳng. Cách xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động và di động. Các nguyên lý về năng lượng của hệ đàn hồi


Cơ học kết cấu
Hệ tĩnh định

Cơ học kết cấu Hệ tĩnh định Cơ khí công nghệ

620.103 / C

Powered by Koha