Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Hoàng Lộc

Giáo trình Nhập môn Công nghệ sinh học Nguyễn Hoàng Lộc - Huế Nxb.Đại học Huế 2007 - 367tr. 24cm.

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ DNA tái tổ hợp, công nghệ lên men vi sinh vật, công nghệ sinh học thực vật, công nghệ sinh học động vật, công nghệ protein cũng như một số ứng dụng của chúng trong lĩnh vực nông nghiệp, y học và môi trường.

50.000đ


Công nghệ sinh học--Giáo trình

Công nghệ sinh học

660.607 / N

Powered by Koha