Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Văn Thông

Kỹ thuật nuôi dê sữa và phòng chữa bệnh Lê Văn Thông, Nguyễn Duy Lý, Trần Quang Hân - [Kđ] Lao động xã hội 2004 - 72tr. Minh họa, hình ảnh màu 21cm.

13.000đ


Dê ( Động vật )--Điều trị bệnh--Kỹ thuật nuôi

636.3 / K

636.3

Powered by Koha