Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phan, Văn Chinh

Bệnh tiên mao trùng do trypanosoma evansi ở trâu, bò nuôi tại các tỉnh miền Trung và biện pháp phòng bệnh. Luận án tiến sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành ký sinh trùng thú y. Mã số: 4.03.06. Phan Văn Chinh - Hà Nội 2006 - 149tr. 30cm.

Luận án Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, 2006.

Nguyên nhân gây bệnh, đặc điểm hình thái, phân bố địa lý của Tiên mao trùng. Một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa trâu, bò nhiễm Tiên mao trùng do T. evansi gây ra. Xác định hiệu lực của Trypamidium và berenil đối với trypannosoma evansi chẩn đoán từ trâu, bò nuôi tại các tỉnh miền Trung.


Bệnh Tiên mao trùng--Nghiên cứu--Miền Trung--Luận án

Bệnh Tiên mao trùng Trâu bò Biện pháp phòng trị Ký sinh trùng thú y

636.208 91 / PH

Powered by Koha