Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Hoàng, Hải Như

Khảo nghiệm một số giống lúa mới năm 2006 - 2007 trên đất thịt nhẹ tỉnh QuảngTrị Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Hoàng Hải Như - Huế 2007 - 91tr.,pl. Minh họa (ảnh màu) 3ocm.

Người HDKH: Trần Thị Lệ

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2007.

Khảo nghiệm một số giống lúa mới có khả năng cho năng suất cao, ổn định, chống chịu được sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất lợi, thay dần một số giống đã thoái hóa, năng suất giảm, phẩm chất thấp, nhiễm sâu bệnh.


Giống lúa mới--Khảo nghiệm--Quảng Trị--Luận văn

Giống lúa mới Khảo nghiệm Đất thịt nhẹ Trồng trọt

NH.TT / 2007/H

Powered by Koha