Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Bùi, Thị Trang Nhung

Xác định giá trị dinh dưỡng của một số cây thức ăn giàu protein cho thỏ nuôi trong điều kiện nông hộ. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi: 60.62.40 Bùi Thị Trang Nhung - Huế 2011 - 103tr.,pl. Minh họa( ảnh màu) 30cm.

Người HDKH: Lê Đức Ngoan

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011.

Xác định ảnh hưởng của các loại cây giàu protein (dâm bụt pháo, cây dâu tằm, cây dâm bụt đỏ, dâm bụt trơn, lá sắn dây, lá vông) đến lượng thức ăn vào, khả năng tiêu hóa, tỷ lệ tích lũy nitơ và hiệu quá kinh tế trong chăn nuôi thỏ


Chăn nuôi thỏ--Nghiên cứu, xác định--Thừa Thiên Huế--Luận văn

Chăn nuôi Cây thức ăn giàu protein Thỏ Giá trị dinh dưỡng

CNTY.CN / 2011/B

Powered by Koha