Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Quốc Hòa

Nghiên cứu biến động sử dụng đất lâm nghiệp bằng ảnh vệ tinh và GIS ở huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2000 - 2010 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 n - Huế 2011 - vii,87 tờ Minh họa 30 cm.

Người HDKH: Trần Minh Đức

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011.

Tài liệu tham khảo:Tr.81-83

Thiết lập abrn đồ hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp dựa trên tư liệu ảnh LANSAT, ALOS, và bản đồ biến động lớp phủ mặt đất tại hai thời điểm năm 2000 và 2010. Thống kê diện tích đất đai theo loại hình sử dụng đất lâm nghiệp và biến động của các loại rừng trồng thông qua tư liệu ảnh viễn thám và bản đồ hiện trạng xây dựng được. Đề xuất gải pháp sử dụng và phát triển bền vững nguồn tài nguyên đất lâm nghiệp và rừng trồng khu vực huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.


Đất lâm nghiệp--Nghiên cứu--Huyện Bố Trạch (Quảng Bình)--2000-2010--Luận văn

Ảnh vệ tinh Đất lâm nghiệp Lâm nghiệp GIS Rừng

LN.LH / 2011/L

Powered by Koha