Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Các giống lúa địa phương đang phổ biến tại một số vùng sinh thái Việt Nam. Tập 1 Trung tâm tài nguyên thục vật; Mard - Danida. Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp (ASPS) hợp phần giống cây trồng - Hà Nội [knxb] 2007 - 55tr. Minh họa, hình ảnh màu 21cm

Nội dung tài liệu phổ biến tới bạn đọc những thông tin cơ bản về nguồn gốc, đặc điểm nổi bật và nhược điểm của các giống lúa địa phương Việt Nam


Lúa nước--Giống--Nguồn gốc--Việt Nam.

Giống lúa Trồng trọt

633.18 / C

633.1

Powered by Koha