Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Huỳnh, Thị Dung

Hướng dẫn trồng rau sạch Huỳnh Thị Dung, Nguyễn Duy Điềm - [kđ] Phụ nữ 2007 - 215tr. 21cm.

Nội dung cuốn sách gồm 5 phần: giới thiệu những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của rau. Những điều cần biết trong kỹ thuật trồng rau sạch. Kỹ thuật trồng một số loại rau phổ biến ở miền bắc nước ta. Sâu bệnh hại rau và cách phòng trừ. Bảo quản và chế biến rau.

25.000đ


Rau sạch--Kỹ thuật trồng.

Cây rau Trồng trọt

635 / H

635

Powered by Koha