Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đặng, Thái Dương

Kỹ thuật trồng rừng Bài giảng Đặng Thái Dương - - 155 tờ 29cm.

Đầu nhan đề: Trường Đại học Nông lâm Huế. Khoa lâm nghiệp. Bộ môn trồng rừng, và cảnh quan đô thị

Trình bày về kỹ thuật trồng rừng (kỹ thuật hạt giống, tạo cây con và tạo rừng), kỹ thuật lâm sinh chuyên đề cụ thể cho một số loài cây (thông nhựa, sao đen,...) và kỹ thuật trồng rừng phòng hộ.


Rừng--Kỹ thuật trồng--Bài giảng

Lâm nghiệp Kỹ thuật trồng Rừng

634.956 / K

Powered by Koha