Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lâm sinh học Bài giảng - - 150 tr 29cm.

Đầu nhan đề: Trường Đại học Nông lâm Huế.

Trình bày kiến thức tổng quan về rừng (khái niệm, sinh thái, cấu trúc, phân loại,...) và các nguyên lý, kỹ thuật lâm sinh.


Lâm sinh học--Bài giảng

Lâm sinh học Rừng Lâm nghiệp

634.95 / L

Powered by Koha