Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phan, Văn Chinh

Thực tập bệnh truyền nhiễm gia súc, gia cầm Giáo trình Phan Văn Chinh - Huế 1998 - 16tr. 29cm.

Cách sử dụng bảo quản vaccine, huyết thanh. Mổ khám gia súc, gia cầm và lấy bệnh phẩm. Chế tạo vaccine nhược độc dịch tả lợn thỏ hóa, xem bệnh tích dịch tả lợn. Cách điều tra và biện pháp phòng chống tại một ổ dịch tả.


Bệnh truyền nhiễm--Thực tập--Bài giảng

Thực tập Bệnh gia cầm Bệnh gia súc Bệnh truyền nhiễm

636.089 / TH

Powered by Koha