Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thị Phương Thảo

Cây khoai lang Bài giảng Nguyễn Thị Phương Thảo - Huế 1995 - 30tr. 29cm.

Đầu trang bìa ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông lâm.

Sơ lược về nguồn gốc, sự phát triển, tình hình sản xuất, giá trị dinh dưỡng và công dụng của cây khoai lang. Trình bày những đặc điểm chủ yếu, phân loại, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây khoai lang.


Cây khoai lang--Bài giảng

Cây lương thực Cây khoai lang Trồng trọt

635.22 / C

Powered by Koha