Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Hòa

Artemia - Nghiên cứu và Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Hòa - TP.Hồ Chí Minh Nông nghiệp 2007 - 134tr. Minh họa (ảnh màu) 24cm.

Đầu trang nhan đề: Trường Đại học Cần Thơ. Khoa Thủy Sản.

Giới thiệu đầy đủ về tình hình nghiên cứu Artemia trên thế giới, đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi, vấn đề kinh tế xã hội của nghề nuôi Artemia và việc sử dụng chúng trong nuôi trồng thủy sản ở nước ta.

68.000đ


Thủy sản--Nghiên cứu

Artemia Nuôi trồng thủy sản Nghiên cứu và ứng dụng

639.32 / A

Powered by Koha