Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Thanh

Chó béc giê Đức giống chó số một thế giới. Tập 1 Lựa chọn, chăm sóc và nuôi dưỡng chó con Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Mạnh Hà - [Kd] Lao động xã hội 2005 - 59tr. Minh họa, hình ảnh màu 27cm.

Cuốn sách này gồm 5 phần: Phương pháp chọn chó béc giê Đức nhỏ. Thức ăn của chó con. Nuôi chó con. Nuôi chó choai từ một tuổi trở lên. Chăm sóc,nuôi dưỡng và huấn luyện ban đầu.

Sách tham khảo dùng cho các nhà nghiên cứu, sinh viên chăn nuôi, thú y, những người nuôi dưỡng, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ

55000


Chăn nuôi--Chó béc giê
Kỹ thuật chăn nuôi--Chăm sóc--Lựa chọn--Huấn luyện

Nuôi dưỡng Lựa chọn Chó béc giê Đức Huấn luyện

636.7 / C

636.7

Powered by Koha