Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Hoàng, Thị Hà

Bài giảng cơ sở dữ liệu 1 Hoàng Thị Hà - Hà nội Khoa học tự nhiên và công nghệ 2011 - 130tr 27cm

Giới thiệu những khái niệm, những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu thực thể - liên kết, tổ chức dữ liệu vật lý, lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và tối ưu hoá câu hỏi .

32000đ


Tin học--Bài giảng

Cơ sở dữ liệu Tin học Bài giảng

005.74 / B

Powered by Koha