Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trương, Văn Hiểu

Giáo trình kinh tế ngành sản xuất Dương Văn Hiểu (Chủ biên), Đinh Văn Đãn, Nguyễn Thị Minh Thu - Hà Nội Tài chính 2010 - 169tr. 27cm.

Trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế và quản lý trong các ngành sản xuất vật chất. Vận dụng những kiến thức môn học vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả của các hoạt động sản xuất - kinh doanh các ngành sản xuất.

35.000đ


Kinh tế sản xuất--Giáo trình

Sản xuất Kinh doanh các ngành sản xuất Sản xuất vật chất Kinh tế

338.5 / K

Powered by Koha