Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Dương, Mộng Hồng

Giống cây rừng Dùng cho sinh viên nghành lâm nghiệp Dương Mộng Hồng - Hà Nội Đại học Lâm Nghiệp 1992 - 152tr. Minh họa 25cm.

Đầu trang nhan đề trường Đại học Lâm Nghiệp

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận và ứng dụng thực tiễn của các phương pháp cải thiện giống cây rừng, một trong những khâu kỹ thuật cơ bản để nâng cao năng suất cây rừng trồng. Đồng thời bám sát thực tiển sản xuất nghành giống cây rừng


Lâm nghiệp--Giáo trình

Lâm nghiệp Giống Cây rừng

634.956 / G

Powered by Koha