Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đỗ, Đình Sâm

Đánh giá tiềm năng sản xuất đất lâm nghiệp Việt Nam Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên) - Hà Nôi Nông nghiệp 2000 - 188tr. Minh họa (hình ảnh) 27cm.

Đánh giá tiềm năng sản xuất đất lâm nghiệp vùng đồi núi, trên đất cát biển, đất ngập mặn Đồng Bằng Sông Cửu Long.

34.400đ


Lâm nghiệp.--Giáo trình.

Đánh giá tiềm năng Đất lâm nghiêp Việt Nam

634.9 / Đ

Powered by Koha