Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Bùi, Đức Tiến

Sai số đo đạc Tập 2b Bùi Đức Tiến - [Hà Nội] Nông nghiệp 1980 - 379tr. 19cm.

Tài liệu giới thiệu về bình sai khóa tam giác, lưới tứ giác không đường chéo, lưới giao hội và bình sai đường chuyền


Đất

Sai sô Đo đạc Đất

526.3 / S

Powered by Koha