Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Tử Siêm

Đất đồi núi Việt Nam thoái hóa và phục hồi Upland Soils In Vietnam Degradation And Rehabilitation Nguyễn Tử Siêm, Thái Phiên - Hà Nội Nông nghiệp 1999 - 412tr. Minh họa 24cm.

Trình bày hoàn cảnh hình thành và các loại đất chính vùng đồi núi Việt Nam; các đặc trưng chủ yếu của độ phì nhiêu đất đồi núi; biện pháp tổng hợp sử dụng hiệu quả đất đồi núi trên cơ sở sinh thái bền vững và tạo môi trường thuận lợi để sử dụng bền vững đất đồi núi cho sản xuất nông lâm nghiệp


Đất

Thoái hóa Phục hồi Đất đồi núi Việt Nam

631.4 / Đ

Powered by Koha