Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Garaevxkaia,L.X

Bản đồ học L.X.Garaevxkaia ,Nguyễn Trọng Mão,Lê Thế Hảo,Lê Thế Tiến - Tái bản lần 3 - Hà Nội Cục đo đạc và bản đồ nhà nước 1979 - 339tr. Minh họa,Bản đồ 26.5cm.

Sách gồm có phần lý thuyết chung và phần thực hành cơ sở về quá trình xây dựng bản đồ theo chương trình học tập chia nội dung sách thành 4 phần cơ bản:toán bản đồ,biên tập và xây dựng bản đồ gốc và chẩn bị in,in bản đồ,sơ lược lịch sử phát triển ngành bản đồ.

2.80đ


Bản đồ

Bản đồ Bản đồ học

526 / B

Powered by Koha