Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Kỹ thuật cơ bản trồng và chăm sóc hoa lan Trung tâm biên soạn dịch thuật sách Sài Gòn - [Kd] Nxb. Đà Nẵng 2006 - 120tr. Minh họa 27cm.

Nội dung cuốn sách bao gồm: Họ lan. Các bước chăm sóc cơ bản. Vô chậu cho lan. Nhân giống. Sâu bệnh. Các loài lan được yêu thích.

100.000đ


Kỹ thuật trồng hoa--Nhân giống--Sâu bệnh--Phong lan

Sâu bệnh Nhân giống Phong lan Kỹ thuật Trồng hoa

635.9 / K

635.97

Powered by Koha