Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Chu, Thị Thơm

Ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi gia súc và bảo quản sản phẩm Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó - Hà Nội Lao động 2006 - 139tr. 19cm. - Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động .

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Vi sinh vật trong chăn nuôi. Vi sinh vật trong các sản phẩm chăn nuôi.

14.000đ


Bảo quản sản phẩm--Phương pháp bảo quản
Vi sinh vật--Phương pháp ứng dụng

Vi sinh vật Bảo quản sản phẩm

660.6 / Ư

6C8:636

Powered by Koha