Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Võ, Văn Ninh

Những điều cần biết khi xây dựng chuồng trại nuôi heo Võ Văn Ninh - [kđ] Nxb.Trẻ 2003 - 84tr. Minh họa, hình ảnh không màu 19cm.

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương: Vai trò chuồng trại trong chăn nuôi heo. Các vấn đề cần chú ý khi xây dựng chuồng trại heo. Kết cấu chuồng trai heo. Vài đặc điểm cơ bản của vật liệu xây dựng thông thường. Sự thông thoáng tự nhiên và nhân tạo. Thi công và bảo quản công trình.

9.000đ


Lợn--Xây dựng chuồng trại.

Chăn nuôi

636.4 / N

Powered by Koha