Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lều, Thọ Trình

Bài tập cơ học kết cấu. Tập 1 Hệ tĩnh định Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên - Hà Nội Khoa học và Kỹ thuật 1996 - 124tr hình vẽ 27cm

Giới thiệu các bài tập về cơ học kết cấu như: phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng, xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động. Tính hệ hệ ghép tĩnh định...


Cơ học kết cấu--bài tập
Hệ tĩnh định

Hệ tĩnh định Cơ học kết cấu cơ học Cơ khí công nghệ

605.2 / B

605.2

Powered by Koha