Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Bùi, Đức Tiến

Đo đạc công trình Bùi Đức Tiến, Đinh Thanh Tịnh - Hà Nội Công nhân kĩ thuật 1979 - 331tr. Minh họa (hình vẽ) 24cm.

Cơ sở của đo đạc công trình. Khái niệm chung về đo đạc công trình. Đo góc, đo khoảng cách, đo độ cao, đo vẽ chi tiết địa hình, địa vật, mặt cắt. Đo đạc đường, công trình thuỷ lợi, đo đạc xây dựng, đo lún và biến dạng công trình. Bảo quản máy và các dụng cụ đo đạc


Kĩ thuật công nghệ

Đo đạc Công trình

624.171 / Đ

Powered by Koha