Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Rychtera, M

Dự báo ăn mòn vật liệu kĩ thuật do vi sinh vật M.Rychtera, E.Genovova, B.Nemcova; Đinh Đức Nhuận (dịch) - Hà Nội Khoa học kĩ thuật 1979 - 117tr. 19cm.

Đầu trang nhan đề: Báo cáo nghiên cứu của viện hàn lâm khoa học Tiệp Khắc

Sách nhằm tìm hiểu cơ chế và động học của quá trình ăn mòn do vi sinh vật để tìm ra các biện pháp hạn chế.


Kĩ thuật công nghệ

Ăn mòn vật liệu Vi sinh vật Vật liệu kĩ thuật

620.1 / D

Powered by Koha