Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn Quang Khải

Thiết bị khí sinh học KT31 Khí sinh học tiết kiệm năng lượng Nguyễn Quang Khải - Hà Nội Khoa học tự nhiên và Công nghệ - 91tr. 24cm. - Tủ sách khí sinh học tiết kiệm năng lượng .

Đầu trang bìa ghi: Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Dự án khí sinh học công nghiệp. Trung tâm công nghệ khí sinh học

Công nghệ khí sinh học?. Xây dựng thiết bị khí sinh học KT31. Lắp đặt hệ thống dẫn khí. Vận hành thiết bị khí sinh học. Sử dụng khí sinh học. Sử dụng phụ phẩm khí sinh học. Bảo dưỡng công trình khí sinh học. Đảm bảo an toàn. Những hiện tượng và cách khắc phục. Tuyển tập bản vẽ thiết kế thiết bị KT31.


Công nghệ khí sinh học--Thiết bị khí sinh học
Công nghệ khí sinh học--Năng lượng khí

Năng lượng khí Công nghệ khí sinh học Thiết bị khí sinh học

665.7 / T

Powered by Koha