Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Quản lý bền vững đất nông nghiệp hạn chế thoái hóa và phòng chống sa mạc hóa - Hà Nội Nông nghiệp 2012 - 220tr. 27cm. - Đầu trang tên sách có ghi: Hội Khoa học Đất Việt Nam .

Gồm các nghiên cứu của nhiều tác giả về quản lý đất nông nghiệp bền vững: Độ phì nhiêu hiện tại và cân bằng dinh dưỡng đất lúa; Đất dốc vùng đồi núi Việt Nam tiềm năng và thách thức; Biến đổi khí hậu và nguy cơ sa mạc hóa ở Việt Nam...


Tài nguyên đất

Đất nông nghiệp Đất dốc Sa mạc hóa Đất lâm nghiệp

631.42 / Q

Powered by Koha