Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn Văn Hiến

Sử dụng AUTOCAD lập bản vẽ kỹ thuật AUTOCAD 2008 - [knxb] Giáo dục 2008 - 247tr. Minh họa 27cm.

Mở đầu về autocad 2008. Nhập điểm và phương thức bắt điểm. Các lệnh vẽ phẳng cơ bản. Các lệnh hiệu chỉnh. Gạch mặt cắt-ghi kích thước-ghi text. Tạo lớp và khối quản lý bản vẽ. Hướng dẫn vẽ hình chiếu thẳng góc và hình chiếu trục đo. Một số bài tập thực hành lập bản vẽ 2d. Môi trường vẽ và quan sát mô hình ba chiều. Vẽ đường và mặt 3d. Tạo mô hình khối rắn(solid). Tô bóng mô hình 3d. Xuất bản vẽ thành tệp tin và in bản vẽ. Một số bài tập thực hành.

42000


Tin học ứng dụng--2008--Bài tập thực hành

Tin học ứng dụng Bài tập thực hành

604.2 / S

Powered by Koha