Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phan, Thúy Hiền

Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam Phan Thúy Hiền - 2009 - 210tr. 30cm.

Cuốn sách nhằm giúp các nhà nghiên cứu bệnh cây phát triển những kỹ năng cơ bản trong việc chẩn đoán tác nhân gây bệnh, chủ yếu là các bệnh do nấm ở rễ và thân cây. Những bệnh này thường ẩn, không biểu hiện triệu chứng ngay nhưng gây ra những tỏn thất đáng kể về mặt kinh tế xã hội ở Việt NAm


Nông nghiệp--Cẩm nang

Nông nghiệp Bệnh cây Chẩn đoán Việt Nam

632.3 / C

Powered by Koha