Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Hiển

Giống lúa miền bắc Việt Nam Nguyễn Văn Hiển, Trần Thị Nhàn - Hà Nội Nông nghiệp 1982 - 203tr. bảng ; 19cm

Đặc điểm trên 70 giống lúa gồm các giống phổ biến trong sản xuất, một số dòng và giống nhập nội đang khảo nghiệm có triển vọng và một số giống lúa địa phương đặc sản. Chọn tạo giống và kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa


Giống Lúa

Bắc Việt Nam Lúa Trồng trọt Chọn giống

633.18 / G

Powered by Koha