Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Văn Chánh

Chọn giống lúa ở các hợp tác xã - Hà Nội Nông thôn 1961 - 28tr. 19cm

Các kiến thức cơ bản về giống và chọn giống ở các hợp tác xã. Quan hệ giữa giống và kỹ thuật trồng trọt. Phương pháp tìm ra giống lúa tốt; Phân biệt giữa giống lúa và hạt giống lúa


Giống lúa

Chọn giống Giống lúa

633.18 / C

Powered by Koha