Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phạm, Quang Trung

Giám sát huyết thanh học kháng thể kháng virus gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ( PRRS) trên đàn lợn nuôi tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Thú y: 60.64.01.01. Phạm Quang Trung - Huế 2014 - 77tr. Minh họa ảnh màu 30cm.

Người HDKH: TS. Trần Quang Vui

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014.

Tài liệu tham khảo: Tr. 73 - 77

Điều tra tình hình dịch LMLM trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh qua các năm 2009 - 2013. Giám sát huyết thanh học phát hiện kháng thể kháng virus PRRS trên đàn lợn nuôi tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh theo thời gian(3thang đầu năm 2014). Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề xuất một số biện pháp phòng chống dịch bệnh.


Thú y--Luận văn

Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản Lợn

CN.TY / 2014/P

Powered by Koha