Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Jiang, Qing Hai

Hỏi đáp về kỹ thuật nuôi trồng hoa và cây cảnh Tập II Kỹ thuật nuôi trồng hoa, cây cảnh ngoài trời ( Cây hoa thân cỏ ) Jiang, Qing Hai; Trần Văn Mão dịch - Hà Nội Nông nghiệp 2002 - 144tr. 21cm

Nội dung tài liệu giới thiệu 157 câu hỏi và đáp về kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh ngoài trời: Kỹ thuật trồng, đặc điểm sinh trưởng và phát triển, kỹ thuật nhân giống, phòng trừ sâu bệnh của cây hoa thân cỏ.

15.500


Hoa (Thực vật)--Kỹ thuật trồng--Hỏi và đáp.
Cây cảnh--Kỹ thuật trồng--Hỏi và đáp.

Kỹ thuật nuôi trồng Hỏi đáp Hoa Trồng trọt Cây cảnh

635.9 / H

635.9

Powered by Koha