Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Thị Mai

Bảo quản khoai tây thương phẩm Trần Thị Mai - Tp. Hồ Chí Minh 2001 - 42tr. 19cm.

Nội dung tài liệu giới thiệu: Tình hình sản xuất, bảo quản khoai tây ở Việt Nam và trên thế giới. Thành phần dinh dưỡng, đặc điểm sinh lý, sinh hóa của khoai tây với khả năng bảo quản. Những nguyên nhân gây hao hụt khi bảo quản khoai tây thương phẩm. Những biện pháp làm giảm sự hao hụt khoai tây bảo quản. Quy trình bảo quản khoai tây.


Khoai tây--Kỹ thuật bảo quản.

Khoai tây Trồng trọt

664.028 / B

631.18

Powered by Koha