Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Tấn Trọng

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa có năng suất, chất lượng cao để phục vụ sản xuất ở Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. Nguyễn Tấn Trọng - Huế 2015 - 110tr.,pl Minh họa ảnh màu 30cm.

Người HDKH: TS. Lê Tiến Dũng

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015.

Tài liệu tham khảo: Tr. 90 - 92.

Đánh giá về đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống lúa thí nghiệm. Đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất thuận. Đánh giá các đặc trưng, đặc tính sinh học liên quan đến chất lượng gạo của các giống tuyển chọn. Xác định các chỉ tiêu về chất lượng như: protein, kẽm, amylose, omega 3,... Xác định các chỉ tiêu về chất lượng thương phẩm như: chiều dài, chiều rộng hạt gạo, độ bạc bụng, màu sắc hạt gạo,...


Giống lúa--Khoa học cây trồng--Luận văn

Giống lúa Khả năng chống chịu sâu bệnh Đặc tính sinh học

NH.KHCT / 2015/N

Powered by Koha