Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Kỹ thuật trồng một số cây ăn quả và cây đặc sản ở vùng núi cao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Hà Nội Nông nghiệp 2005 - 70tr. 21cm.

Ban điều hành chương trình xóa đói giảm nghèo - Cục Khuyến nông và Khuyến Lâm

Giới thiệu kỹ thuật trồng một số cây ăn quả và cây đặc sản ở vùng núi cao như cây mận, cây lê, cây đào ăn quả, cây ngân hạnh, cây hạch đào...


Trồng cây rừng--Cây đặc sản

Cây ăn quả Cây đặc sản Vùng núi Cây ngân hạnh

634.956 / K

Powered by Koha