Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phan, Thanh Kiếm

Chọn giống cây trồng Phan Thanh Kiếm - Hà Nội Nông nghiệp 2015 - 356tr. 27cm.

Cuốn sách này ngoài việc giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về nghiên cứu sử dụng nguồn gen thực vật, về cơ sở khoa học của chọn giống cây trồng, về các phương pháp chọn tạo mới cho các nhóm cây trồng khác nhau, tác giả còn giới thiệu các nguyên lý cơ bản trong công nghệ sản xuất và kiểm nghiệm chất lượng hạt giống cho các loại giống khác nhau.


Trồng trọt

Trồng trọt Chọn giống Cây trồng

631.52 / C

Powered by Koha