Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc nam Lê Thị Diên,...[và những người khác] - Hà Nội Nông nghiệp 2007 - 108tr. Minh họa 21cm

Đầu trang nhan đề: Trường Đại học Nông Lâm Huế

Tài liệu tham khảo: Tr.106

Nội dung cuốn sách bao gồm: Bảo tồn và phát triển cây dược liệu. Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam. Một số mô hình trồng cây thuốc nam theo phương thức nông lâm kết hợp ở vùng núi Thừa Thiên Huế. Một số bài thuốc được người dân địa phương sử dụng.

21.500đ


Cây thuốc nam--Mô hình trồng--Thừa Thiên Huế (Việt Nam).
Cây thuốc nam--Kỹ thuật trồng.--Bảo tồn

Cây dược liệu Trồng trọt Cây thuốc nam Kỹ thuật gây trồng

633.88 / K

633.8

Powered by Koha