Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Kỹ thuật trồng một số cây nông nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi ở miền núi Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho cán bộ khuyến lâm xã miền núi Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho cán bộ khuyến lâm xã miền núi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Lâm nghiệp - Hà Nội Nông nghiệp 2007 - 168tr. Minh họa 21cm

Nội dung cuốn sách bao gồm: Kỹ thuật canh tác các giống lúa cạn, lúa chịu hạn ở miền núi phía Bắc. Kỹ thuật trồng ngô lai trên đất dốc, trồng đậu tương giống mới ở miền núi phía Bắc. Nuôi trồng một số loài nấm ăn. Kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm ở hộ gia đình miền núi, trồng khoai sọ núi. Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chè shan vùng cao (chè rừng). Kỹ thuật trồng đu đủ lai ở miền núi, trồng hồng, trồng nhãn, trồng ổi voi. Kỹ thuật nuôi gà thả vườn,nuôi lợn thịt, chăn nuôi dê,nuôi ong ở hộ gia đình.

30.000đ


Cây nông nghiệp--Miền núi (Việt Nam).--Tài liệu tập huấn
Cây ăn quả--Miền núi (Việt Nam).--Tài liệu tập huấn
Kỹ thuật chăn nuôi--Miền núi (Việt Nam).--Tài liệu tập huấn

Cây ăn quả Trồng trọt Chăn nuôi Cây nông nghiệp

630 / K

630

Powered by Koha