Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Quang Tác

Trắc địa Nguyễn Quang Tác (Cb), Nguyễn Mai Hạnh, Lê Minh Phương, Bùi Văn Deo - In bổ sung - Hà nội Xây dựng 2011 - 250tr. 27cm.

Tài liệu tham khảo: Tr.245 - 246

Cuốn sách gồm 4 phần: Những kiến thức chung về Trắc địa; Các phương pháp và dụng cụ đo đạc cơ bản; Thành lập bản đồ tỷ lệ lớn và Ứng dụng Trắc địa trong xây dựng.

81000đ


Quản lý đất

Dụng cụ đo đạc Bản đồ Trắc dịa Quản lý đất Xây dựng

631.4 / T

Powered by Koha