Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Luật

Giống và kỹ thuật trồng lúa cực sớm nhóm Ao - OMCS Nguyễn Văn Luật - Hà Nội Nông nghiệp 2006 - 108tr. 19cm.

Tài liệu tham khảo: Tr. 97 - 98

Nội dung cuốn sách viết về: Các nhóm, biện pháp phát huy tiềm năng năng suất, hiện trạng sử dụng giống lúa ở Việt Nam. Quá trình phát triển giống lúa chín sớm. Đặc tính của giống lúa cực ngắn ngày nhóm Ao. Chọn tạo giống lúa cực ngắn ngày. Một số giống lúa chín cực sớm nhóm Ao - OMCS.

15.000đ


Lúa nước--Giống--Kỹ thuật trồng--Việt Nam

Giống lúa Trồng trọt Kỹ thuật trồng

633.18 / G

Powered by Koha