Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trương, Thị Hồng Hải

Giáo trình công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồng Trương Thị Hồng Hải (cb), Hoàng Văn Nam (cb), ....[và những người khác] - Huế Đại học Huế 2018 - 197tr. Minh họa 24 cm.

Đầu TTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông lâm

Tài liệu tham khảo tr.196-197

Giới thiệu về khái niệm, lịch sử, ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp. Giới thiệu các kiến thức về ADN tái tổ hợp và một số kỹ thuật nền tảng sử dụng trong công nghệ sinh học. Chỉ thị phân tử và ứng dụng trong chọn giống cây trồng. Các kiến thức về công nghệ chuyển gen vào tế bào thực vật, công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật.

9786049740855 60.000 đ


NÔNG HỌC

Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học ứng dụng Trồng trọt Giống cây trồng

631.5 / C

Powered by Koha